Let's boycott Nobel Peace Prize from Norway because of "Legal Kidnapping" there!
Kosmetyki z mlekiem klaczy

Polska: Bezrobocie w górę, 84 proc. bez zasiłków

Polska: Bezrobocie w górę, 84 proc. bez zasiłków

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy  w końcu  września 2012 r. wyniosła  1 mln 979,0 tys. osób i była  wyższa niż przed miesiącem  o 14,3 tys. osób (tj. o 0,7%). W ujęciu rocznym wzrosła o 117,3 tys. osób.


Większa  niż przed miesiącem i przed rokiem  była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych. Również więcej osób niż przed miesiącem i przed rokiem wyrejestrowano z urzędów pracy. 

Polska: Bezrobocie w górę, 84 proc. bez zasiłków

W końcu września 2012 r. do urzędów pracy zgłoszono  mniej  ofert pracy niż w poprzednim miesiącu br. i analogicznym okresie ub. roku.  Rok temu o tej porze zanotowano wzrost o 6,4 tys. ofert.

W stosunku do  sierpnia 2012 r.  wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w 12 województwach, najbardziej znaczący: w  śląskim (o 2,1%), pomorskim (o 2,0%), zachodniopomorskim (o 1,3%) oraz opolskim (o 1,2%) i wielkopolskim (o 1,1%).

Natomiast w czterech pozostałych województwach liczba bezrobotnych spadła:  świętokrzyskim (o 1,1%), podkarpackim (o 0,5%), podlaskim (o 0,4%) i łódzkim (o 0,1%).

W porównaniu z wrześniem  2011 r. liczba  bezrobotnych  zwiększyła się we wszystkich województwach. Najbardziej znaczący wzrost odnotowano w województwach: małopolskim (o  9,3%),  śląskim (o 8,7%), mazowieckim (o 8,6%),  łódzkim (8,1%) i wielkopolskim (o 7,5%).

Bezrobotni zarejestrowani w  urzędach pracy  w końcu września 2012 r. stanowili
12,4% cywilnej  ludności aktywnej Zawodowo. Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się nadal w  województwach:  warmińsko-mazurskim (19,5%), kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim (po  16,7%), lubuskim i  podkarpackim (po  15,1%) oraz świętokrzyskim  (14,8%).

Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa:  wielkopolskie (9,1%), mazowieckie (10,2%), śląskie  (10,4%) oraz małopolskie (10,6%).

Do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się  255,3 tys. osób poszukujących
Zatrudnienia. To jest o  48,0 tys.  więcej niż w sierpniu 2012 r. i o 9,2 tys.  więcej niż we wrześniu 2011 r.

Osoby do 24-go roku życia stanowiły 36,8% ogólnej liczby nowo zarejestrowanych (przed miesiącem  – 31,4%, przed rokiem  – 36,2%).

Bez prawa do zasiłku  pozostawało  1668,6 tys. osób tj.  84,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. W tej grupie bezrobotnych 43,7% to mieszkańcy wsi.

Z danych na koniec września 2012 r. wynika, że 534 zakłady pracy zadeklarowały zwolnienie w najbliższym czasie  36,5 tys. pracowników. W tym z sektora publicznego 10,0 tys. osób. Przed rokiem odpowiednio: 465 zakładów, 31,7 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 17,9 tys. osób.

Stat.gov.pl/ fot. Kris Duda


Komentarze

Podobne informacje

Ambasador odwiedził targi Stockholm Furniture and Light Fair

Ambasador odwiedził targi Stockholm Furniture and Light Fair

2017-02-18 11:18:15

Ambasador Wiesław Tarka spotkał się z przedstawicielami polskich producentów mebli i oświetlenia. Na największej w Szwecji imprezie wystawienniczej branży meblarskiej i oświetlenia polscy przedsiębiorcy reprezentowani byli przez: Lampex, Lumines Lighting, Lupus, Ridex, Vank, Bell`Esempio oraz SITS.


W tym roku waloryzacja emerytur i rent będzie niska i wyniesie 0,44 proc

W tym roku waloryzacja emerytur i rent będzie niska i wyniesie 0,44 proc

2017-02-16 12:57:22

W tym roku waloryzacja emerytur i rent będzie niska i wyniesie 0,44 proc., choć większość emerytów i rencistów obejmie minimalna gwarantowana podwyżka w wysokości 10 zł. Jaka będzie waloryzacja w kolejnych latach?


BSS – branża dla pracownika, czy pracownik dla branży?

BSS – branża dla pracownika, czy pracownik dla branży?

2017-02-10 15:46:48

Czy w Polsce istnieje rynek pracownika? Zdania są podzielone. O zajwisku tym mówi się coraz częściej w kontekście branży outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu, w której roczny wzrost Fundacja Pro Progressio szacuje się na blisko 20000 miejsc pracy.


Ubezpieczenia społeczne: Jedna składka – jeden przelew – jedno konto

Ubezpieczenia społeczne: Jedna składka – jeden przelew – jedno konto

2017-02-08 09:02:40

Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt nowelizacji ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych i Kodeks pracy. Dzięki temu uproszczony zostanie system przekazywania składek do ZUS.


Konrad Bińczyk: Gdyby przeszła pani teraz na emeryturę, jakie świadczenie otrzymałaby pani od ZUS?

Konrad Bińczyk: Gdyby przeszła pani teraz na emeryturę, jakie świadczenie otrzymałaby pani od ZUS?

2017-02-02 09:56:58

Przez znaczną część życia zawodowego zarabiałam różnie. W tej chwili miałabym 2500 zł emerytury, ale wygląda na to, że jeszcze trochę popracuję, bo osiągnęłam już wiek emerytalny, więc myślę, że wypracuję sobie ok. 3000 zł świadczenia.


Interwencja minister Rafalskiej w sprawie wymagania oświadczeń od pracowników o pobieraniu świadczeń 500+

Interwencja minister Rafalskiej w sprawie wymagania oświadczeń od pracowników o pobieraniu świadczeń 500+

2017-01-28 18:41:23

W związku z doniesieniami medialnymi o wymaganiu od pracowników Auchan Polska Sp. z o.o. składania oświadczeń o pobieraniu środków z programu „Rodzina 500 plus”, pod groźbą zwolnienia z pracy, minister Elżbieta Rafalska zwróciła się do Głównego Inspektora Pracy Romana Giedrojcia o pilne przeprowadzenie kontroli oraz przekazanie raportu pokontrolnego.


GUS: bezrobocie w grudniu 8,3 proc.

GUS: bezrobocie w grudniu 8,3 proc.

2017-01-26 10:52:24

GUS opublikował dane o bezrobociu. W grudniu 2016 r. wynosiło ono 8,3 proc. czyli tyle samo ile szacowało MRPiPS, na podstawie danych z urzędów pracy.


Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia wynosi  ponad 12 zł.

Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia wynosi ponad 12 zł.

2017-01-20 12:25:08

Od 1 stycznia 2017 r. dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych obowiązuje minimalna stawka godzinowa w wysokości ponad 12 zł. Kwota ta będzie corocznie waloryzowana stosownie do wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy.


Wywiad z minister Elżbietą Rafalską: Koniec z dyktatem pracodawców

Wywiad z minister Elżbietą Rafalską: Koniec z dyktatem pracodawców

2017-01-18 11:15:44

Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego wyniósł w listopadzie 8,2 proc. Nie był tak niski, począwszy od 1991 r. Czy to jednak faktycznie oznacza, że mamy w Polsce mniej bezrobotnych?


Zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu

Zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu

2017-01-14 15:59:33

Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej spotkał się z przedstawicielami wojewódzkich urzędów pracy. Celem spotkania była prezentacja inicjatyw oraz działań podjętych przez siećEuropejskich Publicznych Służb Zatrudnienia w 2016 r.