Let's boycott Nobel Peace Prize from Norway because of "Legal Kidnapping" there!
Kosmetyki z mlekiem klaczy

Polska: Bezrobocie w górę, 84 proc. bez zasiłków

Polska: Bezrobocie w górę, 84 proc. bez zasiłków

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy  w końcu  września 2012 r. wyniosła  1 mln 979,0 tys. osób i była  wyższa niż przed miesiącem  o 14,3 tys. osób (tj. o 0,7%). W ujęciu rocznym wzrosła o 117,3 tys. osób.


Większa  niż przed miesiącem i przed rokiem  była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych. Również więcej osób niż przed miesiącem i przed rokiem wyrejestrowano z urzędów pracy. 

Polska: Bezrobocie w górę, 84 proc. bez zasiłków

W końcu września 2012 r. do urzędów pracy zgłoszono  mniej  ofert pracy niż w poprzednim miesiącu br. i analogicznym okresie ub. roku.  Rok temu o tej porze zanotowano wzrost o 6,4 tys. ofert.

W stosunku do  sierpnia 2012 r.  wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w 12 województwach, najbardziej znaczący: w  śląskim (o 2,1%), pomorskim (o 2,0%), zachodniopomorskim (o 1,3%) oraz opolskim (o 1,2%) i wielkopolskim (o 1,1%).

Natomiast w czterech pozostałych województwach liczba bezrobotnych spadła:  świętokrzyskim (o 1,1%), podkarpackim (o 0,5%), podlaskim (o 0,4%) i łódzkim (o 0,1%).

W porównaniu z wrześniem  2011 r. liczba  bezrobotnych  zwiększyła się we wszystkich województwach. Najbardziej znaczący wzrost odnotowano w województwach: małopolskim (o  9,3%),  śląskim (o 8,7%), mazowieckim (o 8,6%),  łódzkim (8,1%) i wielkopolskim (o 7,5%).

Bezrobotni zarejestrowani w  urzędach pracy  w końcu września 2012 r. stanowili
12,4% cywilnej  ludności aktywnej Zawodowo. Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się nadal w  województwach:  warmińsko-mazurskim (19,5%), kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim (po  16,7%), lubuskim i  podkarpackim (po  15,1%) oraz świętokrzyskim  (14,8%).

Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa:  wielkopolskie (9,1%), mazowieckie (10,2%), śląskie  (10,4%) oraz małopolskie (10,6%).

Do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się  255,3 tys. osób poszukujących
Zatrudnienia. To jest o  48,0 tys.  więcej niż w sierpniu 2012 r. i o 9,2 tys.  więcej niż we wrześniu 2011 r.

Osoby do 24-go roku życia stanowiły 36,8% ogólnej liczby nowo zarejestrowanych (przed miesiącem  – 31,4%, przed rokiem  – 36,2%).

Bez prawa do zasiłku  pozostawało  1668,6 tys. osób tj.  84,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. W tej grupie bezrobotnych 43,7% to mieszkańcy wsi.

Z danych na koniec września 2012 r. wynika, że 534 zakłady pracy zadeklarowały zwolnienie w najbliższym czasie  36,5 tys. pracowników. W tym z sektora publicznego 10,0 tys. osób. Przed rokiem odpowiednio: 465 zakładów, 31,7 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 17,9 tys. osób.

Stat.gov.pl/ fot. Kris Duda


Komentarze

Podobne informacje

Powstaje ustawa o ekonomii społecznej i solidarnej. Jej celem będzie tworzenie miejsc pracy wysokiej jakości

Powstaje ustawa o ekonomii społecznej i solidarnej. Jej celem będzie tworzenie miejsc pracy wysokiej jakości

2017-04-27 13:32:03

Posiedzenie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, poświęcone projektowi założeń do ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej, odbyło się 26 kwietnia br.


Wyższe odszkodowania za wypadek przy pracy lub chorobę zawodową

Wyższe odszkodowania za wypadek przy pracy lub chorobę zawodową

2017-04-26 10:24:20

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na chorobę zawodową, przysługują określone świadczenia zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Jednym z nich jest jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.


 2 maja ogólnopolski protest pracowników handlu. List otwarty

2 maja ogólnopolski protest pracowników handlu. List otwarty

2017-04-21 11:42:59

2 maja odbędzie ogólnopolski protest pracowników handlu. Jego powodem są fatalne warunki pracy, niskie wynagrodzenia oraz brak dialogu społecznego w branży.


Zapowiedź wzrostu zarobków!

Zapowiedź wzrostu zarobków!

2017-04-19 10:43:31

W przyszłym tygodniu zostanie zaprezentowany projekt, który obniży pozapłacowe koszty pracy i podniesie zarobki Polaków o 25-30 proc. – zapowiedział przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego Adam Abramowicz (PiS).


Blisko połowa firm daje pracownikom prezenty z okazji świąt wielkanocnych

Blisko połowa firm daje pracownikom prezenty z okazji świąt wielkanocnych

2017-04-13 10:57:46

Przy rekordowo niskim bezrobociu w firmach rośnie znaczenie działań motywacyjnych. Wcześniej pracodawcy dawali pracownikom prezenty niemal wyłącznie z okazji Bożego Narodzenia. Obecnie prawie połowa wykorzystuje do tego także Wielkanoc – wynika z badań Sodexo Benefits and Rewards Services. Korzystnym benefitem zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i zatrudnionego mogą być bony zakupowe.


186 mln zł na aktywizację bezrobotnych na Warmii i Mazurach

186 mln zł na aktywizację bezrobotnych na Warmii i Mazurach

2017-04-12 10:59:26

Sekretarz stanu Stanisław Szwed spotkał się 11 kwietnia z pracownikami urzędów pracy z Warmii i Mazur. Mówił m.in. o planach, związanych z przygotowywaną w MRPiPS nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Wieczna tymczasowość pracowników będzie mocno ograniczona. Ustawa trafiła do Senatu

Wieczna tymczasowość pracowników będzie mocno ograniczona. Ustawa trafiła do Senatu

2017-04-10 21:56:39

Sejm w dniu 7 kwietnia 2017 r. przyjął zmiany dotyczące pracowników tymczasowych. Za przyjęciem projektu głosowało 320 posłów, przeciw 26 a 30 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.


Emerytura to wolny wybór

Emerytura to wolny wybór

2017-04-07 12:42:25

Celem przywrócenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn jest przede wszystkim umożliwienie każdemu ubezpieczonemu podjęcie samodzielnej decyzji o momencie zakończenia aktywności zawodowej. Ustawa określa minimalny wiek, w którym można skorzystać z prawa do emerytury.


Porozumienie płacowe w Hucie Łabędy

Porozumienie płacowe w Hucie Łabędy

2017-04-06 11:01:24

Wypłata dwóch dodatkowych premii za wyniki firmy w łącznej wysokości 1260 zł brutto oraz przesunięcie części środków z comiesięcznych premii do płacy zasadniczej – to najważniejsze punkty porozumienia płacowego zawartego 17 marca pomiędzy zarządem Huty Łabędy a zakładowymi związkami zawodowymi.


Taksówka czeka! Ale nie z płatnościami

Taksówka czeka! Ale nie z płatnościami

2017-04-04 08:05:50

Choć w czasie kursu słychać narzekania na trudny los taksówkarza, to jednak oceniając firmy taksówkarskie po solidności z jaką regulują swoje zobowiązania jest to całkiem dobry biznes. Połowa firm taksówkarskich może pochwalić się doskonałą kondycją finansową. Na ponad 60 tys. przedsiębiorstw, zaległości kredytowe i pozakredytowe ma jedynie 1,9 tys. – wynika z danych BIG InfoMonitor, BIK oraz Bisnode Polska. Pytanie, czy dalej uda się utrzymać taką sytuację w konkurencji z kierowcami Ubera, którym sprzyja UOKiK i sąd.