Let's boycott Nobel Peace Prize from Norway because of "Legal Kidnapping" there!
Kosmetyki z mlekiem klaczy

Polska: Bezrobocie w górę, 84 proc. bez zasiłków

Polska: Bezrobocie w górę, 84 proc. bez zasiłków

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy  w końcu  września 2012 r. wyniosła  1 mln 979,0 tys. osób i była  wyższa niż przed miesiącem  o 14,3 tys. osób (tj. o 0,7%). W ujęciu rocznym wzrosła o 117,3 tys. osób.


Większa  niż przed miesiącem i przed rokiem  była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych. Również więcej osób niż przed miesiącem i przed rokiem wyrejestrowano z urzędów pracy. 

Polska: Bezrobocie w górę, 84 proc. bez zasiłków

W końcu września 2012 r. do urzędów pracy zgłoszono  mniej  ofert pracy niż w poprzednim miesiącu br. i analogicznym okresie ub. roku.  Rok temu o tej porze zanotowano wzrost o 6,4 tys. ofert.

W stosunku do  sierpnia 2012 r.  wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w 12 województwach, najbardziej znaczący: w  śląskim (o 2,1%), pomorskim (o 2,0%), zachodniopomorskim (o 1,3%) oraz opolskim (o 1,2%) i wielkopolskim (o 1,1%).

Natomiast w czterech pozostałych województwach liczba bezrobotnych spadła:  świętokrzyskim (o 1,1%), podkarpackim (o 0,5%), podlaskim (o 0,4%) i łódzkim (o 0,1%).

W porównaniu z wrześniem  2011 r. liczba  bezrobotnych  zwiększyła się we wszystkich województwach. Najbardziej znaczący wzrost odnotowano w województwach: małopolskim (o  9,3%),  śląskim (o 8,7%), mazowieckim (o 8,6%),  łódzkim (8,1%) i wielkopolskim (o 7,5%).

Bezrobotni zarejestrowani w  urzędach pracy  w końcu września 2012 r. stanowili
12,4% cywilnej  ludności aktywnej Zawodowo. Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się nadal w  województwach:  warmińsko-mazurskim (19,5%), kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim (po  16,7%), lubuskim i  podkarpackim (po  15,1%) oraz świętokrzyskim  (14,8%).

Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa:  wielkopolskie (9,1%), mazowieckie (10,2%), śląskie  (10,4%) oraz małopolskie (10,6%).

Do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się  255,3 tys. osób poszukujących
Zatrudnienia. To jest o  48,0 tys.  więcej niż w sierpniu 2012 r. i o 9,2 tys.  więcej niż we wrześniu 2011 r.

Osoby do 24-go roku życia stanowiły 36,8% ogólnej liczby nowo zarejestrowanych (przed miesiącem  – 31,4%, przed rokiem  – 36,2%).

Bez prawa do zasiłku  pozostawało  1668,6 tys. osób tj.  84,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. W tej grupie bezrobotnych 43,7% to mieszkańcy wsi.

Z danych na koniec września 2012 r. wynika, że 534 zakłady pracy zadeklarowały zwolnienie w najbliższym czasie  36,5 tys. pracowników. W tym z sektora publicznego 10,0 tys. osób. Przed rokiem odpowiednio: 465 zakładów, 31,7 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 17,9 tys. osób.

Stat.gov.pl/ fot. Kris Duda


Komentarze

Podobne informacje

Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi nabory na wolne stanowiska w służbie cywilnej. Poszukiwani są wysokiej klasy specjaliści

Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi nabory na wolne stanowiska w służbie cywilnej. Poszukiwani są wysokiej klasy specjaliści

2017-03-23 22:44:18

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji można znaleźć ogłoszenie o prowadzonym naborze, na wolne stanowiska w służbie cywilnej. Informcja o prowadzonej rekrutacji jest dość nietypowa. Ministerstwo ogłasza bowiem, że poszukuje pracowników, gdyż ma spore dziury kadrowe.


Wypadki przy pracy – raport GUS

Wypadki przy pracy – raport GUS

2017-03-22 11:34:08

GUS przygotował raport na temat ilości wypadków przy pracy. Ponad 87 tys. takich wypadków zgłoszono w ubiegłym, 2016 roku – podaje Główny Urząd Statystyczny.


Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców

2017-03-16 15:02:29

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.


Patriot24.net poszukuje specjalistów do pracy w międzynarodowym zespole. Oferujemy bardzo atrakcyjną karierę fachowcom z zakresu reklamy i marketingu

Patriot24.net poszukuje specjalistów do pracy w międzynarodowym zespole. Oferujemy bardzo atrakcyjną karierę fachowcom z zakresu reklamy i marketingu

2017-03-13 08:15:17

W związku z bardzo dynamicznym rozwojem zarówno portalu Patriot24.net jak i naszego kanału telewizyjnego Patriot24.TV oferujemy bardzo atrakcyjną pracę tym, którzy potrafią pracować w skali globalnej współpracując też w zakresie lokalnym. Czekamy na CV od tych, którzy chcą osiągnąć międzynarodowy sukces zawodowy.


Narada polskojęzycznych adwokatów we Francji

Narada polskojęzycznych adwokatów we Francji

2017-03-10 10:29:17

2 marca br. w Ambasadzie RP we Francji odbyło się spotkanie polskojęzycznych adwokatów pracujących we Francji. Podczas spotkania omówiono zagadnienia prawne ważne z punktu widzenia polskich obywateli i przedsiębiorców we Francji.


Giełda Włoskich Win i Winiarstwa w Warszawie

Giełda Włoskich Win i Winiarstwa w Warszawie

2017-03-09 15:52:28

2 lutego br. Ambasador Alessandro De Pedys wziął udział w imprezie “Giełda Włoskich Win 2017”, zorganizowanej przez Biuro ICE w Hotelu Hilton w Warszawie i sfinansowanej przez Piano Export Sud oraz Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego, w celu promowania branży winiarskiej Południa Włoch w Polsce.


Minimalna stawka godzinowa-13 złotych musi być przestrzegana

Minimalna stawka godzinowa-13 złotych musi być przestrzegana

2017-03-08 01:06:05

Realizacji przepisów, dotyczących przestrzegania minimalnej stawki godzinowej, poświęcono spotkanie z dziennikarzami, które odbyło się 1 marca w MRPiPS. Wzięli w nim udział: minister Elżbieta Rafalska, sekretarz stanu Stanisław Szwed, prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska i Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć.


Bezrobocie: Polska poniżej średniej UE

Bezrobocie: Polska poniżej średniej UE

2017-03-03 18:28:34

Bezrobocie w Polsce w styczniu 2017 r. wyniosło 5,4 proc. - podaje Eurostat. To spadek o 0,1 pkt proc. w stosunku do grudnia. Stopa bezrobocia r/r obniżyła się o 1,3 pkt proc. Tylko 6 innych krajów UE może pochwalić się niższą stopą bezrobocia niż Polska.


Newsletter Ambasady RP w Rzymie o polskiej gospodarce

Newsletter Ambasady RP w Rzymie o polskiej gospodarce

2017-03-02 08:50:38

Prezentujemy styczniowe wydanie informatora w języku włoskim, który co miesiąc przedstawia w skrócie najważniejsze wiadomości ekonomiczno-gospodarcze z Polski oraz główne fakty dotyczące stosunków polsko-włoskich.  


Ostatni rok papierowych zwolnień L4

Ostatni rok papierowych zwolnień L4

2017-03-01 11:13:48

Od 1 stycznia 2018 r. jedyną obowiązującą formą zaświadczenia lekarskiego, dokumentującego czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny będzie: