Let's boycott Nobel Peace Prize from Norway because of "Legal Kidnapping" there!
Kosmetyki z mlekiem klaczy

Polska: Bezrobocie w górę, 84 proc. bez zasiłków

Polska: Bezrobocie w górę, 84 proc. bez zasiłków

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy  w końcu  września 2012 r. wyniosła  1 mln 979,0 tys. osób i była  wyższa niż przed miesiącem  o 14,3 tys. osób (tj. o 0,7%). W ujęciu rocznym wzrosła o 117,3 tys. osób.


Większa  niż przed miesiącem i przed rokiem  była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych. Również więcej osób niż przed miesiącem i przed rokiem wyrejestrowano z urzędów pracy. 

Polska: Bezrobocie w górę, 84 proc. bez zasiłków

W końcu września 2012 r. do urzędów pracy zgłoszono  mniej  ofert pracy niż w poprzednim miesiącu br. i analogicznym okresie ub. roku.  Rok temu o tej porze zanotowano wzrost o 6,4 tys. ofert.

W stosunku do  sierpnia 2012 r.  wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w 12 województwach, najbardziej znaczący: w  śląskim (o 2,1%), pomorskim (o 2,0%), zachodniopomorskim (o 1,3%) oraz opolskim (o 1,2%) i wielkopolskim (o 1,1%).

Natomiast w czterech pozostałych województwach liczba bezrobotnych spadła:  świętokrzyskim (o 1,1%), podkarpackim (o 0,5%), podlaskim (o 0,4%) i łódzkim (o 0,1%).

W porównaniu z wrześniem  2011 r. liczba  bezrobotnych  zwiększyła się we wszystkich województwach. Najbardziej znaczący wzrost odnotowano w województwach: małopolskim (o  9,3%),  śląskim (o 8,7%), mazowieckim (o 8,6%),  łódzkim (8,1%) i wielkopolskim (o 7,5%).

Bezrobotni zarejestrowani w  urzędach pracy  w końcu września 2012 r. stanowili
12,4% cywilnej  ludności aktywnej Zawodowo. Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się nadal w  województwach:  warmińsko-mazurskim (19,5%), kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim (po  16,7%), lubuskim i  podkarpackim (po  15,1%) oraz świętokrzyskim  (14,8%).

Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa:  wielkopolskie (9,1%), mazowieckie (10,2%), śląskie  (10,4%) oraz małopolskie (10,6%).

Do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się  255,3 tys. osób poszukujących
Zatrudnienia. To jest o  48,0 tys.  więcej niż w sierpniu 2012 r. i o 9,2 tys.  więcej niż we wrześniu 2011 r.

Osoby do 24-go roku życia stanowiły 36,8% ogólnej liczby nowo zarejestrowanych (przed miesiącem  – 31,4%, przed rokiem  – 36,2%).

Bez prawa do zasiłku  pozostawało  1668,6 tys. osób tj.  84,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. W tej grupie bezrobotnych 43,7% to mieszkańcy wsi.

Z danych na koniec września 2012 r. wynika, że 534 zakłady pracy zadeklarowały zwolnienie w najbliższym czasie  36,5 tys. pracowników. W tym z sektora publicznego 10,0 tys. osób. Przed rokiem odpowiednio: 465 zakładów, 31,7 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 17,9 tys. osób.

Stat.gov.pl/ fot. Kris Duda


Komentarze

Podobne informacje

Upadła Fabryka Maszyn, a Leżajsk stracił swą markę

Upadła Fabryka Maszyn, a Leżajsk stracił swą markę

2017-06-23 00:41:45

W pierwszych dniach czerwca pracownicy Fabryki Maszyn Leżajsk Nowa Sp. z o.o. otrzymali wypłatę wynagrodzeń za marzec br., a w połowie miesiąca Sąd Rejonowy w Rzeszowie ogłosił upadłość Fabryki. Pomimo osiąganych przez spółkę przychodów i zamówień na rynek krajowy i eksport, 190 osób straci pracę.


Pilne: Składki ZUS i OFE można dziedziczyć

Pilne: Składki ZUS i OFE można dziedziczyć

2017-06-22 15:12:16

Składki zgromadzone w ZUS i w OFE mogą być dziedziczone przez małżonka, wskazane osoby lub przez spadkobierców. Nie dotyczy to jednak wszystkich składek – czytamy w informacji prasowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 13 czerwca br.


Praca obywateli Ukrainy po wprowadzeniu ruchu bezwizowego. Kontrola graniczna weryfikuje czy cudzoziemiec spełnia warunki wjazdu i pobytu na terytorium wybranego państwa

Praca obywateli Ukrainy po wprowadzeniu ruchu bezwizowego. Kontrola graniczna weryfikuje czy cudzoziemiec spełnia warunki wjazdu i pobytu na terytorium wybranego państwa

2017-06-21 13:51:17

Ruch bezwizowy pomiędzy państwami obszaru Schengen a Ukrainą został wprowadzony 11 czerwca br. Obywatele Ukrainy, posiadający paszporty biometryczne, mogą przekraczać granice bez konieczności posiadania wizy.


Videorozmowa kwalifikacyjna, czyli nowe trendy na rynku pracy i nowe doświadczenia przed poszukującymi pracy

Videorozmowa kwalifikacyjna, czyli nowe trendy na rynku pracy i nowe doświadczenia przed poszukującymi pracy

2017-06-19 11:11:44

Rozmowy kwalifikacyjne w formie video szybko stają się gorącym trendem na rynku pracy. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na niższe koszty, oszczędność czasu i zasobów, a także większą wydajność.


Bezrobocie na Pomorzu najniższe w historii

Bezrobocie na Pomorzu najniższe w historii

2017-06-16 14:49:31

6,3 proc. wyniosła stopa bezrobocia rejestrowanego na Pomorzu na koniec maja 2017 r. – wynika z danych szacunkowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.


Zamiast zaległych wynagrodzeń dostali wezwania do zapłaty! Koszmar pracowników Praktiker Polska trwa!

Zamiast zaległych wynagrodzeń dostali wezwania do zapłaty! Koszmar pracowników Praktiker Polska trwa!

2017-06-14 22:26:33

Pracownicy Praktiker Polska, którzy zwolnili się z pracy po tym, jak firma przestała płacić im pensje, dostają wezwania do zapłaty odszkodowania na rzecz firmy. Pisma w tej sprawie może otrzymać nawet ok. 200 pracowników.


W przyszłym roku płaca minimalna wyniesie 2080 złotych?

W przyszłym roku płaca minimalna wyniesie 2080 złotych?

2017-06-08 18:27:52

Rada Ministrów ustaliła, że płaca minimalna w 2018 roku wyniesie 2080 zł brutto, to znaczy, że miałaby wzrosnąć tylko o 80 złotych. Zdaniem „Solidarności” płaca minimalna w 2018 roku powinna wynosić co najmniej 2160 zł.


Podwyżki w PKP PLK

Podwyżki w PKP PLK

2017-06-07 12:13:43

W ciągu najbliższych dwóch tygodni dyrektorzy jednostek organizacyjnych spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wraz z przedstawicielami zakładowych organizacjach związkowych podejmą decyzje dotyczące wysokości podwyżek dla poszczególnych pracowników firmy. Wzrost płac nie może być niższy niż 50 zł i wyższy od kwoty 250 zł.


ZUS przypomina. Do 31 maja rozlicz się z przychodów!

ZUS przypomina. Do 31 maja rozlicz się z przychodów!

2017-05-31 13:26:41

Tylko do końca maja pobierający zasiłek lub świadczenie przedemerytalne i jednocześnie pracujący mają czas na rozliczenie się z ZUS ze swoich przychodów. Osiągany przychód może bowiem wpłynąć na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia.


Pikieta pracowników Praktikera

Pikieta pracowników Praktikera

2017-05-24 12:38:46

Pracownicy Praktiker Polska pikietowali 22 maja przed siedzibą spółki w Dąbrowie Górniczej. Ostatnie wynagrodzenia otrzymali pod koniec marca. Nie dostali też wypowiedzeń, ani świadectw pracy, co pozwoliłoby im szukać nowego zatrudniania.